Promisiunile și Obiectivele Electorale ale PDL

Proteste ale poporului român

Ca orice partid care își propune binele popular, Partidul Democraților Loiali și-a stabilit o platformă-program, în care se încearcă atingerea tuturor acelor puncte pe care le consideră esențiale pentru poporul român. PDL și-a stabilit că atingerea obiectivelor să se realizeze într-o perioadă de maxim doi ani, în acest sens intensificându-se eforturile de identificare a resurselor economice necesare susținerii acestui program. Iată, așadar, care sunt câteva dintre promisiunile electorale, așa cum sunt menționate în platforma electorală a partidului:

 • Intensificarea eforturilor de identificare a resurselor financiare necesare asigurării unei mai bune protecții sociale pentru categoriile defavorizate ale societății, precum și crearea de locuri de muncă pentru aceste persoane;
 • Crearea unui cadru legal în care să se valorifice mult mai bine nivelul de colectare a taxelor și impozitelor datorate către stat de persoanele juridice și fizice române care realizează venituri pe teritoriul României, dar și în afara acestuia, oferindu-le celor care sunt buni plătitori, favoruri de natură fiscală;
 • Stabilirea de relații economice solide cu statele Uniunii Europene și celelalte țări ale lumii, pentru exportul de produse românești și crearea cadrului fiscal necesar pentru promovarea acestor produse locale în străinătate;
 • mai bună conlucrare la nivelul relațiilor cu statele în care există comunități de români, pentru a le oferi acestora posibilitatea de a beneficia de diverse ajutoare de stat, în cazul în care, prin acțiunile lor, promovează țara noastră;
 • Identificarea pe plan local și național a acelor resurse care nu sunt impozitate în mod corespunzător și crearea unui plan de colectare mult mai benefic pentru stat, astfel încât, din surplusul economic să se poată susține o serie de programe dedicate dezvoltării tinerilor;
 • Consolidarea statului de drept, prin crearea unui set de legi ce vor fi supuse votului public, astfel încât poporul să fie cel care se pronunță în mod explicit asupra acelor chestiuni care sunt de o importanță esențială pentru națiunea română;
 • ntroducerea votului în format electronic, astfel încât să se faciliteze posibilitatea valorificării acestui drept constituțional de o parte cât mai mare a masei de votanți din România și din Diaspora;
 • Liberalizarea piețelor generatoare de bani la buget, așa cum este cea a jocurilor de noroc, aceasta fiind una dintre piețele cu un potențial ridicat de creștere în următoarea perioadă, atât pentru jocurile de noroc online, cât și pentru cele din locațiile terestre;
 • Scăderea nivelului birocrației în sistemul românesc, prin crearea unor programe care să faciliteze o cât mai ușoară comunicare cu instituțiile statului, într-un mod transparent și care să le ofere contribuabililor posibilitatea de a beneficia de exercitarea drepturilor și a obligațiilor într-un mod cât mai facil;
 • Stimularea mediului de afaceri, atât pentru firmele românești, cât și pentru cele străine, astfel încât România să devină una dintre țările în care nivelul economic să crească în mod constant și natural, bazându-se pe susținerea din partea statului;
 • Stabilirea unor programe care să adresează unei mai bune protecții a familiei și a copiilor, programe care să includă creșterea alocațiilor pentru copii, a creării unui mediu propice dezvoltării familiilor, susținerea familiilor care trăiesc în zone defavorizate, prin crearea de locuri de muncă pentru părinți, precum și susținerea acestora până în momentul în care unul dintre părinți își găsește un loc de muncă;
 • Acordarea de facilități fiscale persoanelor juridice care contribuie la creșterea economică locală și națională, precum și în cazul în care aceste companii reușesc să creeze noi locuri de muncă pentru tinerii din zonele respective;
 • Stabilirea unui sistem de pedepse alternative pentru infracțiunile minore care să aducă beneficii comunităților locale, dar și la nivel național, propunându-ne în același timp să identificăm cele mai bune soluții pentru degajarea închisorilor din România;
 • Susținem conlucrarea cu celelalte state ale lumii pentru crearea unui cadru global de pace, propunându-ne să ajutăm națiunile aflate în pragul sărăciei, precum și să susținem programele economice de ajutorare a tuturor persoanelor defavorizate din întreaga lume;
 • Politica noastră “dreptul la fericire pentru toată lumea” nu se aplică doar în cazul României, de aceea, în măsură în care nu se aduc atingeri suveranității statale, ne dorim să colaborăm și să susținem prin intermediul organizațiilor internaționale de sprijinire, toate acele state care au nevoie de ajutor umanitar;
 • Vom intensifica programele de promovare culturală și turistică a României, atât pe plan local, cât și internațional, prin oferirea de facilități persoanelor care vor crea spații de cazare pentru turiști, dacă prin intermediul acestora se ajută la o mai bună promovare a țării noastre;
 • Vom crea facilități pentru o mai bună școlarizare la nivel național, susținând în acest sens, conlucrarea de tip public-privat, în vederea realizării unor programe de susținere a integrării școlare a tuturor acelor categorii defavorizate de persoane;
 • Milităm în mod activ pentru o scenă politică în care partidele să nu mai servească doar propriilor interese, ci interesului național, așa că, în acest sens suntem dispuși să colaborăm cu toate acele partide și formațiuni din sfera politică, pentru a reuși să stabilim împreună cadrul cel mai propice dezvoltării națiunii noastre;
 • Sprijinim orice program social care susține reîntoarcerea românilor acasă, în acest sens, statul român urmând să ofere ajutoare bănești (sub formă de fonduri nerambursabile) persoanelor care revin în România și contribuie la consolidarea comunităților locale, prin deschiderea unor afaceri;
 • Susținem introducerea unui sistem de taxare care să răsplătească pe contribuabilii ce sunt buni plătitori și care, prin intermediul afacerilor deținute, contribuie la creșterea economică a țării. Este important ca mediul de afaceri să se consolideze în România, pentru că țara noastră dispune de forță de muncă și de facilitățile necesare obținerii celor mai bune rezultate economice.
 • Este mai mult decât vital să îmbunătățim infrastructură națională, în special la nivel de căi de circulație, de aceea, vom încerca să stabilim contacte atât pe plan local, cât și la nivel internațional, în vederea identificării celor mai accesibile soluții de construire de noi drumuri și șosele în România.
 • Susținem operațiunile de reabilitare, modernizare și extindere a tuturor cailor de transport la nivel național (feroviar, rutier, maritim, aerian), astfel încât să se realizeze cadrul perfect pentru eficientizarea acestora.

Acestea sunt doar o parte din obiectivele stabilite în platforma-program a Partidului Democraților Loiali din România!